Karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Wydawcą karty podarunkowej jest firma SCOR S.C. Warszawska 2, 97-570 Przedbórz, właściciel sklepów Jubiler Skorupski

 1. Nabycie i realizacja karty podarunkowej:
 • Karty podarunkowe są do nabycia w sklepach Jubiler Skorupski firmy SCOR S.C.
 • Nabywca przyjmuje do wiadomości, że karta podarunkowa:
  • może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Jubiler Skorupski
  • nie podlega wymianie na środki pieniężne
  • karta nie uprawnia do skorzystania z rabatów i promocji
  • sklepy Jubiler Skorupski mają prawo odmówić realizacji karty podarunkowej gdy jest zniszczona i uniemożliwia to odczyt wartości karty lub potwierdzenia autentyczności
 • Karty podarunkowe są sprzedawane na okaziciela
 1. Wartość karty podarunkowej zostaje ustalona z nabywcą i wpisana w kartę w chwili zakupu
 1. Karty podarunkowe ważne są przez 12 miesięcy od daty zakupu
 1. Płatności kartą podarunkową
  • Karta podarunkowa uprawnia do zakupu wszystkich towarów w sklepach Jubiler Skorupski prowadzonych przez firmę SCOR S.C.
  • Karta podarunkowa nie uprawnia do zakupu usług w sklepach Jubiler Skorupski
  • W przypadku zakupu towarów w kwocie wyższej niż wartość karty podarunkowej, nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówka, płatność kartą kredytową lub inną kartą podarunkową)
  • W przypadku zakupu towarów w kwocie niższej niż wartość karty podarunkowej różnica nie jest zwracana
 1. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z karty podarunkowej
  • Wydawca karty podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub nieuprawnione korzystanie przez osoby trzecie z karty podarunkowej
  • W przypadku utraty, zgubienia lub kradzieży karty podarunkowej nabywcy nie przysługują żadne roszczenia wobec sklepów Jubiler Skorupski.
 1. Wszelkie reklamacje związane z kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez firmę SCOR S.C. w ciągu 14 dni od złożenia pisemnej reklamacji przez nabywcę
 1. Użytkownik przez zakup karty podarunkowej oświadcza, że akceptuje regulamin kart podarunkowych
 1. Karta podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego